43 straipsnis


43 straipsnis

X nuo 12 16 Žin. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas tiekimas, priežiūra, remontas ir arba pertvarkymas modernizavimastaip pat nuoma ar čarteris: 1 atvirojoje jūroje plaukiojančių laivų, skirtų keleiviams ir arba kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir arba kitokioms paslaugoms už atlygį teikti; KEISTA: 12 20 įstatymu Nr.

43 straipsnis

XI nuo 12 29 Žin. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas orlaivių tiekimas, nuoma ar čarteris, jeigu orlaiviai tiekiami ar nuomojami apmokestinamiesiems asmenims, daugiau kaip pusę pajamų 43 straipsnis 43 straipsnis gaunantiems iš keleivių ir arba krovinių vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais, taip pat šių orlaivių išskyrus orlaivius, naudojamus asmeniniams poreikiams priežiūra ir remontas, jeigu šios paslaugos teikiamos šioje dalyje nurodytiems apmokestinamiesiems asmenims.

43 straipsnis

Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas įprastinės ir būtinos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems laivams ir orlaiviams įrangos tiekimas ir montavimas į tokius laivus ir orlaivius, jau įmontuotos tokios įrangos remontas ir priežiūra įskaitant atvejus, kai įrangos, naudotos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose laivuose ir orlaiviuose, remontas ar priežiūra atliekama šią įrangą išmontavusatsarginių dalių tiekimas į nurodytus laivus ir orlaivius, taip pat atsarginių dalių nuoma, kai šios dalys įmontuojamos į nurodytus laivus ir orlaivius.

Šios dalies nuostatos netaikomos, jei 43 straipsnis naudojami asmeniniams poreikiams.

43 straipsnis

43 straipsnis Taikant 0 procentų PVM tarifą taip pat apmokestinamos: 43 straipsnis paslaugos, reikalingos šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems laivams ar jų kroviniams tiesiogiai aptarnauti ir tiesioginiams jų poreikiams tenkinti; 2 paslaugos, teikiamos šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims, reikalingos orlaiviams ar jų kroviniams tiesiogiai aptarnauti ir tiesioginiams jų poreikiams tenkinti.

Šio punkto nuostatos netaikomos, jei orlaiviai naudojami asmeniniams poreikiams. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

43 straipsnis