Hipertenzijos klasifikavimas pagal mikrobiologiją 10


Infekcinių ligų rezidentūros trukmė — keturi metai kreditai. Per pirmus dvejus metus numatyti įvairių būtinų kitų vidaus ligų specialybių ciklai, kurių trukmė svyruoja nuo 1 sav.

III rezidentūros metai pradedami suaugusiųjų infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo ciklu. Šio ciklo metu įgyjami infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo pagrindai.

Baigus pirmąjį ciklą vykdomas antrasis, infekcinių ligų laboratorinės diagnostikos ciklas, kurio metu rezidentas išsamiai susipažįsta su infekcinių ligų laboratorinės diagnostikos galimybėmis, metodais ir technika. Trečiuoju etapu vykdomi likusieji trys ciklai: vaikų infekcinės ligos, reanimacijos ir intensyvios terapijos pagrindai, infekcinių ligų profilaktika ir kontrolė.

Metabolinis sindromas: plačiai paplitęs ir pavojingas

Eiliškumas tarp šių trijų ciklų gali būti keičiamas. Priede P1 pridedamos dalyko ciklo modulio programos.

Studijų vykdymas. Rezidento darbo dienos trukmė — 8 val.

aukštumos su hipertenzija taškinio spaudimo taškų hipertenzija

Rezidentas, atvykęs į rezidentūros bazę sudaro trišalę rezidento praktinio mokymo sutartį. Po dviejų pirmųjų metų vidaus ligų rezidentūros, kuri privaloma visų vidaus ligų specialybių rezidentams, prasideda naujas rezidentūros etapas. Sekančius du metus rezidentas įgyja infekcinių ligų gydytojui reikalingus praktinius įgūdžius ir klinikinę patirtį studijuodamas suaugusiųjų ir vaikų infekcinių ligų diagnostiką ir gydymą, infekcinių ligų laboratorinę diagnostiką, reanimacijos ir intensyvios terapijos pagrindus ir infekcinių ligų profilaktiką ir kontrolę.

Teorines studijas sudaro paskaitos, seminarai, medicines naujaovių studijavimas, naudojantis elektronine duomenų baze. Praktinės studijas sudaro ligonių kuravimas, budėjimai ligoninėse, dalyvavimas vizitacijose, ligonių aptarimai, diagnostinių — gydomųjų procedūrų atlikimas, praktinių užduočių sprendimas.

Medicinos mikrobiologijos pagrindai

Ciklai rezidentūros programoje studijuojami nuosekliai. Kiekviename rezidentūros studijų cikle sudaromas darbo planas ir privalomų praktinių įgūdžių apimtis. Kiekvieno ciklo metu rezidentas privalo budėti rezidentūros bazėje 48 valandas per mėnesį, jei ciklo metu sveikatos priežiūros paslaugos joje teikiamos hipertenzijos klasifikavimas pagal mikrobiologiją 10 parą.

Savaitinė studijų trukmė kartu su budėjimais neturi viršyti 40 valandų. Budėjimo trukmė tokia, kokia hipertenzijos klasifikavimas pagal mikrobiologiją 10 kiekvienoje klinikoje ar centre.

Lietuvos suaugusiųjų cistinės fibrozės diagnostikos, gydymo ir pagalbos organizavimo sutarimas

Be praktinio darbo, vedami teoriniai seminarai. Bent du kartus per mėnesį klinikos gydytojų sueigoje referuojama nauja medicinos literatūra ir pristatomi klinikiniai atvejai. Kiekvieno ciklo studijos baigiamos rezidento teorinių žinių bei gebėjimų vertinimu. Rezidento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiu dešimtbalėjė vertinimo sistemoje.

ar yra hipertenzija, ar yra neįgaliųjų grupė sumažinti kraujospūdį vartojant liaudies gynimo priemones

Už įvykdytą ciklo programą pasirašo rezidentūros vadovas ir centro arba klinikos vadovas. Neišlaikiusiam įskaitos rezidentui laikyti ją pakartotinai leidžiama ne anksčiau kaip po 2 savaičių. Įskaitą galima laikyti ne daugiau du kartus; po to rezidentas šalinamas iš rezidentūros.

Per ketverius rezidentūros metus rezidentas privalo turėti bent vieną spausdintą darbą Lietuvos spaudoje. Šio darbo vadovu gali būti bet kuris rezidentūros dėstytojas, turintis mokslinį laipsnį.

Diabetas (E10-E14)

Spausdintas darbas gali būti paruoštas ir kelių bendraautorių. Įvykdęs rezidentūros programą, asmuo laiko baigiamąjį egzaminą. Egzamino tikslas — įvertinti, ar būsimasis infekcinių ligų specialistas rezidentūros studijų metu įgijo pakankamai profesinių žinių ir gebėjimų, reikalingų: 7 - diagnozuoti ir kompetetingai gydyti infekcinėmis ligomis sergančius ligonius, konsultuoti sprendžiant diferencinės diagnostikos problemas; - įtarti ir taikyti individualios ir kolektyvinės profilaktikos priemones infekcinių ligų atveju, įskaitant hospitalines infekcijas.

Rezidentūros egzamino programa atitinka rezidentūros programos tikslus žr. Programos paskirtis ir tikslai. Rezidentūros egzaminą gali laikyti asmuo, įvykdęs rezidentūros programą ir baigus visus programos ciklus gavęs teigiamus įvertinimus įskaitų metu.

koks pratimas sergant hipertenzija maisto produktai nuo diabeto ir hipertenzijos

Rezidentūros baigiamojo egzamino kvalifikacinė komisija yra patvirtinama VU Rektoriaus įsakymu. Kvalifikacinę komisija sudaro 5 nariai.

aevit nuo hipertenzijos šokinėjantis slėgis yra hipertenzija

Į egzaminų komisijos sudėti įeina VU MF Infekcinių ligų ir mikrobiologijos klinikos vedėjas, Lietuvos infektologų draugijos atstovas, du narius gali skirti Sveikatos apsaugos ir Švietimo ir mokslo ministerijos.

Rezidentūros baigimo egzaminas sudarytas iš teorinės ir praktinės dalies. Jis laikomas žodžiu hipertenzijos klasifikavimas pagal mikrobiologiją 10 raštu. Teorinės dalies metu rezidentas žodžiu komisijai atsako į šešis klausimus, kurių keturi yra iš infekcinių ligų diagnostikos ir terapijos, ir du hipertenzija sergančių moterų gimdymas iš infekcinių ligų epidemiologijos, profilaktikos ir laboratorinės diagnostikos.

Teorinės dalies trukmė min. Praktinės dalies metu rezidentas vertina pateiktą ligos klinikinį atvejį ir raštu parengia atvejo konsultanto išvadas, tyrimų ir gydymo planą.

Praktinės dalies trukmė: min. Rezidentūros baigiamuoju darbu gali būti: - paskelbtas arba priimtas spaudai mokslinis straipsnis Lietuvos ar užsienio moksliniame žurnale įtrauktame ar neįtrauktame į recenzuojamų žurnalų sąrašą- pranešimas, perskaitytas Lietuvos ar užsienio mokslinėje konferencijoje.

Baigiamojo egzamino teorinė ir praktikinė dalis vertinama dešimties balų sistemoje.

Infekcinės ligos - VU Medicinos fakultetas - Vilniaus universitetas

Baigiamasis darbas vertinamas kaip įskaitytas ar neužskaitytas. Egzaminas laikomas išlaikytu, kai kiekvienos dalies įvertinimas yra pakankamas t. Pažymiu įvertinti atsakymai į egzamino klausimus ir rašto darbai saugomi VU MF Infekcinių ligų ir mikrobiologijos klinikoje du mėnesius nuo įvertinimo dienos. Asmeniui, išlaikiusiam baigiamąjį rezidentūros egzaminą, išduodamas hipertenzijos klasifikavimas pagal mikrobiologiją 10, nurodantis suteiktą infekcinių ligų gydytojo kvalifikaciją.

Asmeniui, neišlaikiusiam rezidentūros egzamino, rezidentūra yra nutraukiama, o pakartotinė teisė laikyti egzaminą suteikiama ne anksčiau kaip po pusės metų.

hipertenzijos streso liga hipertenzijos gydymas pagyvenusiems žmonėms

Rezidentūros koordinatoriai ir rezidentų vadovai. Siekiant sekmingai realizuoti infekcinių ligų rezidentūros programos vykdymą, didelis dėmesys buvo skirtas pedagoginio ir mokslinio personalo tinkamam sukomplektavimui. Infekcinių ligų rezidentųrą koordinuoja, organizuoja ir už jos eigą atsako VU Rektoriaus įsakymu paskirtas rezidentūros koordinatorius. Infekcinių ligų rezidentūros koordinatorius siūlo ir teikia rezidentų vadovų kandidatūras Medicinos fakultetui.