Hipertenzija ir sutartinė paslauga


hipertenzija galvos skausmas pykinimas

T v i r t i n u Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą pridedama. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį. Aprašo 35 punkto lentelės 22 punktas įsigalioja m.

moksliniai hipertenzijos tyrimai

V m. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas toliau — Aprašas nustato pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros toliau — PAASP paslaugų, įskaitant tas PAASP paslaugas, už kurias mokamas skatinamasis priedas, teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo toliau — PSDF biudžeto lėšų tvarką bei gerų PAASP rezultatų rodiklius, jų reikšmių apskaičiavimo ir mokėjimo PAASP paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms toliau — PAASP įstaiga iš PSDF biudžeto lėšų pagal šiuos rodiklius tvarką.

  1. Стоит только воротам раствориться, как нашу землю наводнят праздные, любопытствующие искатели сенсаций.
  2. Hipertenzijos skundai
  3. Подобно тому как человек поигрывает мускулами перед большим усилием, она перебрала команды принуждения, которые могли ей понадобиться.
  4. Она, похоже, думала, что Олвин и привел-то ее сюда единственно для того, чтобы полюбоваться на .
  5. Hipertenzijos priežastys Ajurveda
  6. Vaistai nuo hipertenzijos krūtinės angina

PAASP apima šeimos gydytojo arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu komandos teikiamas paslaugas, pirminę ambulatorinę odontologinę asmens sveikatos priežiūrą ir pirminę ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys: 3.

  • Kaip hipertenzija veikia vaisių
  • Kaktuso širdies sveikata
  • Diabeto hipertenzija ru cheat sheet
  • Negalia su 2 laipsnio hipertenzija 4 rizika

Nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga — nuotolinio ryšio priemonėmis teikiama šeimos gydytojo arba šeimos gydytojo komandos paslauga, kurios paskirtis — tęsti pacientui, jam tiesiogiai nedalyvaujant nevykstant į PAASP įstaigąanksčiau gydytojo paskirtų medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis toliau — kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išrašymą.

Pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra — nespecializuotų pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti odontologijos paslaugas toliau — pirminės ambulatorinės hipertenzija ir sutartinė paslauga asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigoskompleksas. Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra — pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų psichikos sveikatos centruose arba įstaigose, atitinkančiose psichikos sveikatos centrams taikomus reikalavimus toliau — pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigoskompleksas.

+37060268701 isblaivinimas Varena, detoksikacijos, išblaivinimo paslaugos

Šeimos gydytojo komandos paslaugos — nespecializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Šeimos gydytojo medicinos normą, Bendrosios praktikos slaugytojo medicinos normą ir, jei reikia, pagal Bendruomenės slaugytojo medicinos normą ir ar Akušerio medicinos normą, ir ar Išplėstinės praktikos slaugytojo medicinos normą ambulatorinėje asmens sveikatos hipertenzija ir sutartinė paslauga įstaigoje hipertenzija ir sutartinė paslauga.

PAASP paslaugos mokslo tikslais gali būti teikiamos ne tik ambulatorines paslaugas teikiančiose įstaigose. PAASP paslaugų teikimas pacientų namuose organizuojamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Šeimos gydytojo komanda taip pat vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojai paslaugas teikia atsižvelgdama į prirašytų prie PAASP įstaigos gyventojų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu toliau — prirašytieji gyventojai arba prirašyti prie PAASP įstaigos gyventojaiskaičiaus normatyvus pagal apylinkės tipą: Eil.

Prirašytųjų gyventojų skaičiaus normatyvas 7. Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys sveikatos priežiūros specialistai ir kiti specialistai negali viršyti maksimalaus jų aptarnaujamų prirašytųjų gyventojų skaičiaus: Eil.

tradiciniai kovos su hipertenzija metodai

Jeigu apylinkės prirašytųjų gyventojų skaičius neatitinka prirašytųjų gyventojų skaičiaus normatyvo, nurodyto Aprašo 6 punkte, PAASP hipertenzija ir sutartinė paslauga turi užtikrinti šeimos gydytojo komandos hipertenzija ir sutartinė paslauga taip pat vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojų darbo krūvį, neviršijantį maksimaliojo darbo laiko reikalavimų.

PAASP įstaigoje, prie kurios yra prirašyta 10 tūkstančių ar daugiau gyventojų, turi dirbti koordinatorius, atsakingas už prevencinių programų įgyvendinimo, profilaktinių patikrinimų atlikimo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sergantiesiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis koordinavimą, prirašytųjų gyventojų informavimą apie PSDF biudžeto lėšomis teikiamas šiame punkte nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir kitų įstaigos vadovo jam priskirtų funkcijų atlikimą.

Ambulatorijos išlaikomos iš PAASP įstaigai skiriamų bazinio mokėjimo už prirašytuosius gyventojus lėšų.

+ isblaivinimas Varena, detoksikacijos, išblaivinimo paslaugos | taf.lt

PAASP įstaigos turi užtikrinti, kad šeimos gydytojo komandos paslaugos būtų suteiktos ne vėliau kaip: PAASP įstaiga turi užtikrinti, kad prie jos prirašytiems gyventojams šeimos gydytojo komandos paslaugos būtų teikiamos visą parą. Šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimas PAASP įstaigos ne darbo metu gali būti užtikrinamas taip: PAASP įstaiga pati užtikrina šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimą prirašytiems gyventojams; PAASP įstaiga sudaro sutartį -is dėl šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimo šios įstaigos prirašytiesiems gyventojams jos ne darbo metu su kita -omis asmens sveikatos priežiūros įstaiga -omis.

Už PAASP įstaigos ne darbo metu jos prirašytiesiems gyventojams teikiamas šeimos gydytojo komandos paslaugas kitoje įstaigoje šios įstaigos viena su kita atsiskaito pagal tarpusavio sutartis.

Už prirašytam prie PAASP įstaigos gyventojui šios įstaigos ne darbo metu suteiktas šeimos gydytojo komandos paslaugas kitoje įstaigoje mokama 11,77 euro suma. Už pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą atsako sutartį su TLK dėl šių paslaugų išlaidų apmokėjimo sudariusi pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga.

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. Jei savivaldybės teritorijoje yra tik viena pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, prie jos prirašytų gyventojų skaičius turi atitikti prirašytų prie PAASP įstaigų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, gyventojų skaičių.

slėgis nuo 180 iki 130 hipertenzija

Jei vienos savivaldybės teritorijoje yra kelios pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, bendras prie šių įstaigų prirašytų gyventojų skaičius negali viršyti prirašytų prie savivaldybės teritorijoje veikiančių PAASP įstaigų gyventojų skaičiaus t.

Už pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą atsako sutartį su TLK dėl PAASP paslaugų išlaidų apmokėjimo sudariusi įstaiga.

viskas apie hipertenziją ir diabetą

Pagal šią sutartį už pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama jas suteikusiai įstaigai. Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. Jeigu įstaiga pati negali atlikti reikiamų tyrimų, priskiriamų PAASP paslaugoms, už kurias mokamas skatinamasis priedas, ji sudaro sutartį dėl šių tyrimų atlikimo su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

Šeimos gydytojo komanda, be Aprašo 3. Pacientams ir jų artimiesiems PAASP įstaigoje turi būti sudaryta galimybė kreiptis į bet kurį šeimos gydytojo komandos narį įstaigos vadovo nustatyta tvarka. PAASP įstaiga, teikdama nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, turi hipertenzija ir sutartinė paslauga, kad būtų atliktas šios paslaugos teikimo garso įrašas.

Teikdamas nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, šeimos gydytojas arba šeimos gydytojo komandos narys išsiaiškina, ar paciento sveikatos būklė iš esmės atitinka pirminio kompensuojamųjų gretutinės hipertenzijos ligos pagalbos priemonių skyrimo sąlygas. Teikdamas nuotolinę sveikatos hipertenzija ir sutartinė paslauga paslaugą, šeimos gydytojas arba šeimos gydytojo komandos narys gali pakartotinai išrašyti pacientui anksčiau gydytojo paskirtų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, jei receptas išrašomas suaugusiam asmeniui, ir ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui, jei receptas išrašomas vaikui.

Kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, kurios gali būti išrašomos teikiant nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, yra nurodytos Kompensuojamųjų medicinos pagalbos hipertenzija ir sutartinė paslauga sąraše C sąrašepatvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

jautiena su hipertenzija

Šeimos gydytojui arba šeimos gydytojo komandai suteikus nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, formoje Nr. Vieno šeimos gydytojo arba vidaus ligų, arba vaikų ligų gydytojo aptarnaujamo prirašytojo gyventojo PAASP paslaugų metinė bazinė kaina didinama šiais atvejais: Kiekvieno gyventojo, kuriam teikdama paslaugas PAASP įstaiga viršija Aprašo 7 punkto lentelės 2—5 punktuose nustatytą maksimalų prirašytųjų gyventojų skaičių, PAASP paslaugų metinė bazinė kaina mažinama: Nustatant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skiriamų papildomai mokėti už gerus darbo rezultatus, metinę sumą už vieną prisirašiusį prie PAASP paslaugas teikiančios įstaigos hipertenzija ir sutartinė paslauga, numatoma: PAASP metinės bazinės kainos, skatinamojo priedo, mokamo už PAASP paslaugas, priedo už gerus PAASP rezultatus, priedo už kiekvieną aptarnaujamą kaimo gyvenamųjų vietovių bei miestų, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventoją, priedo už kiekvieną prirašytą prie šeimos gydytojo ši nuostata netaikoma, jeigu paslaugas teikia vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojasgyventoją, priedo už gyventojo, turinčio specialųjį hipertenzija ir sutartinė paslauga slaugos poreikį aptarnavimą, priedo, mokamo PAASP įstaigai, akredituotai teikti šeimos gydytojo paslaugą, bei priedo, mokamo už Europos Sąjungos apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu, asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikusių S2 arba E formas, apsilankymą pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų, 1 balo vertė lygi 1 eurui.

Europos Sąjungos apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu, asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikusių S2 arba E formas, apsilankymo pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų kaina sudaro 11,77 balo. Už prevencinėse programose numatytas PAASP paslaugas mokama atskirai pagal šiose programose nurodytas kainas.

Skiria šeimos gydytojas, kai pacientas yra gydomas nuo cukrinio 2. Vaikai iki 18 metų, atlikus jiems šį tyrimą, siunčiami pas vaikų endokrinologą dėl konsultacijos. Pakartotinai šis tyrimas skiriamas ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo ankstesnio glikozilinto hemoglobino nustatymo tyrimo atlikimo.

Šis tyrimas atliekamas prieš siunčiant nėščiąją pas gydytoją akušerį ginekologą dėl konsultacijos.