Klausos aparatas ir hipertenzija


Puslapio turinys Klausos aparatų kompensavimo tvarka Pacientas, kuriam reikalingas klausos aparatas, pirmiausia turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris nukreips pas gydytoją specialistą.

klausos aparatas ir hipertenzija

Jei suaugusiam pacientui klausos aparatas skiriamas pirmą kartą, tuomet sutrikimo laipsnį diagnozuoja ir kompensuojamąjį klausos aparatą skiria gydytojas otorinolaringologas, dirbantis tretinio lygio ambulatorines ir ar stacionarines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje gydymo įstaigoje.

Jei suaugusiam pacientui aparatas skiriamas ne pirmą kartą, tuomet kompensuojamąjį klausos aparatą gali skirti gydytojas otorinolaringologas, dirbantis antrinio lygio ambulatorines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje gydymo įstaigoje.

klausos aparatas ir hipertenzija

Vaikams klausos sutrikimo laipsnį nustato ir pirmą kartą bei pakartotinai kompensuojamąjį klausos aparatą klausos aparatas ir hipertenzija gydytojas otorinolaringologas, dirbantis tretinio lygio ambulatorines ir ar stacionarines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje gydymo  įstaigoje. Šeimos gydytojas pacientui turėtų rekomenduoti, kuriose gydymo įstaigose teikiamos pacientui reikalingos antrinio ar tretinio lygio otorinolaringologų paslaugos.

Atkreipiame dėmesį, kad šis išrašas galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo įrašo padarymo dienos.

klausos aparatas ir hipertenzija

Įmonėje kompensuojamojo klausos aparato modelį apdraustajam padės pasirinkti ir pritaikys įmonės klausos aparatų pritaikymo specialistas. Vaikams iki 7 metų gali būti išduodami du kompensuojamieji klausos aparatai abiem ausims vieną kartą per 3 metus.

klausos aparatas ir hipertenzija

Vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems iki 24 metų, kurie mokosi specialiosiose, profesinėse ir aukštosiose mokyklose, gali būti išduodami du kompensuojamieji klausos aparatai abiem ausims vieną kartą per 5 metus. Suaugusiems kompensuojamas vienas klausos aparatas vieną kartą per 5 metus išskyrus aukščiau paminėtus atvejus.

klausos aparatas ir hipertenzija

Individualūs ausies įdėklai vaikams iki 7 metų skiriami 1 kartą per metus, o vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems skiriami 1 kartą per 5 metus. Išskirtiniais atvejais, kai klausa labai pablogėja jei dviejuose ir daugiau kalbinės zonos dažnių nustatomas ne mažiau 20 dB klausos slenksčių pakilimas arba kai klausos aparatas prarandamas dėl vagystės, gaisro, stichinės nelaimės ir pan.

Įmonės privalo užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą klausos aparatais, dėl kurių yra pasirašiusios sutartis, netaikydamos priemokos dėl technologinių ypatumų.

klausos aparatas ir hipertenzija

Priemoka už technologijos ypatumus gali būti taikoma tik apdraustajam ar jo įgaliotam asmeniui raštu patvirtinus, kad yra informuotas apie galimybę gauti kompensuojamąją ortopedijos techninę priemonę, bet renkasi tos pačios paskirties priemonę, kuriai pagaminti taikomos modernesnės technologijos ir naudojamos brangesnės medžiagos.